Det gælder om at gøre det så svært for tyven som muligt, så han undlader at bryde ind. Det er IKKE nok med et alarmsystem!

Husk, at hvis man får gået sin ejendoms adgangsveje grundigt igennem og får monteret

 • et kopisikkert, godkendt lÃ¥sesystem
 • ekstra lÃ¥se ved vindueshasperne
 • terrassedørslÃ¥s
 • godkendte hængelÃ¥se
 • gennemgÃ¥et vinduer og døres tilstand,

så har man sikret sit hjem og indbo rigtig godt.

Låsesmedene ApS er kan levere eller være behjælpelig med alt til forbedring af mekanisk sikring, fx

 • RÃ¥dgivning
 • Renovering og vedligeholdelse
 • DørlÃ¥se og nøgler
 • Vindues- og terrassedørssikring
 • Penge- og værdiskabe
 • Nøglebokse
 • Brandskabe
 • Postkasser og brevsprækker
 • Patenterede lÃ¥sesystemer
 • Gittersikring
 • Elektronisk sikring
 • OvervÃ¥gning
 • Alarmer

Låsesmedene ApS har egen snedkerafdeling, og kan udbedre eventuelle fysiske mangler/skader ved vinduer og døre, og kan også sikre og reparere efter evt. indbrud/hærværk.

Tilbage til vores produkter.